Terchovský predník Vincent Rybár sa v uplynulých desaťročiach nezastupiteľne zapísal do širšieho slovenského povedomia. Spolu so svojou muzikou účinkoval vo viacerých filmových projektoch, dlhodobo spolupracoval s rozhlasom a vystupoval na všetkých väčších folklórnych podujatiach doma i v susedných štátoch. Je jedným z najznámejších terchovských muzikantov. Narodil sa v roku 1915, zomrel v roku 1999.